Regulamin Program lojalnościowy, Voucher

Postanowienia ogólne dla Programu Lojalnościowego, Voucher  

1.1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przyznawania i używania, Programu Lojalnościowego i Voucher  

1.2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  

a)Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, Voucher  

b) Wydawca – Save the planet sp. z o.o. KRS 0000804266, REGON 384384201, NIP 7773353655 ul. Poznańska 31 62-020 Jasin, adres poczty elektronicznej sklep@savetheplanet.pl

c) Voucher elektroniczny/drukowany Save the planet lub Karta Upominkowa lub Voucher – bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym Save the planet prowadzonym pod adresem www.savetheplanet.pl, udostępniany nabywcy w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub w formie drukowanej, wysyłanej na podany przez Nabywcę adres;  

d) Program Lojalnościowy lub Program – program dla klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Program mający na celu zbieranie punktów za każdy zakup, gdzie 1zł to 1 pkt, następnie zebrane punkty można wymienić na rabaty do wykorzystania w sklepie www. savetheplanet.pl  

e) Konto Klienta lub Konto – konto klienta dostępne po podaniu danych osobowych i zaakceptowaniu regulaminu.  

f) Nabywca - osoba, która Sklepie Internetowym Save the planet dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Vouchera; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie ( mail ), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, lub w formie drukowanej na uzgodniony z Nabywcą adresem;  

g) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę;  

h) Użytkownik – każdy posiadacz Vouchera, Programu Lojalnościowego  

i) Sklep Internetowy Save the planet– sklep internetowy Save the planet prowadzony przez Wydawcę pod adresem: www.savetheplanet.pl    

2. Nabywanie oraz wykorzystanie VOUCHER    

2.1.Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego przelewem elektronicznym, kartą płatniczą (w tym lub kartą kredytową) określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Vouchera, który będzie uprawniać jego Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Sklepie Internetowym Save the planet.  

2.2.W przypadku nabycia Vouchera w Sklepie Internetowym Save the planet akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Ido Pay, przelew bankowy  

2.3.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Vouchera lub Programu Lojalnościowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym Save the planet  

2.4.Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.  

2.5.Voucher jest do kupienia w Sklepie Internetowym Save the planet pod adresem www.savetheplanet.pl  

2.6.Kwota Vouchera jest do jednorazowego użytku. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę mniejszą niż określona na Vouchera, środki przepadają. Nie ma możliwości przywrócenia niewykorzystanych środków. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Voucher, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy za pośrednictwem wybranego przez siebie banku i metody płatności poprzez serwis IdoPay lub przelewem bankowym na konto sklepu

2.7. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od momentu jego zakupu.  

2.8. W przypadku zwrotu zakupionych towarów poprzez Voucher, środki wracają na Voucher do ponownego wykorzystania.  

3. Zasady ogólne działania oraz warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego    

3.1. Przystąpienie do Programu jest automatyczne po założeniu konta klienta i zaakceptowania treści Regulaminu Sklepu oraz niniejszego Regulaminu.  

3.2. W Programie można brać udział po założeniu konta klienta i dokonaniu jednorazowego zakupu. Takie przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.  

3.3. Przystępując do Programu Lojalnościowego zawiera równocześnie umowę ze Sklepem Internetowym Save the planet sp. z o.o. KRS 0000804266, REGON 384384201, NIP 7773353655 ul. Poznańska 31 62-020 Jasin, adres poczty elektronicznej sklep@savetheplanet.pl. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie („zwanym dalej Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie dostępu do programu oraz przejęcie zgromadzonych przez Uczestnika punktów.  

3.4. Sklep Internetowy Save the planet zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.  

3.5. Uczestnik poprzez zakładanie Konta Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Sklepem w ramach Programu.  

3.6. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowym przy zakładaniu Konta Klienta. Tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym Sklepu Internetowego Save the planet.  

3.7. Uczestnik Programu gromadzi punkty, gdzie 1pkt to 1zł.  

3.8. Rabaty wynikające ze zrealizowanych punktów w ramach programu lojalnościowego dotyczą produktów oferowanych w cenach regularnych i nie łączą się z innymi akcjami promocyjnym organizowanymi przez Sklep Internetowy Save the planet , o ile regulamin tych akcji nie stanowi inaczej.  

3.9. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które skończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i prawne. Uczestnikami programu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.  

3.10. W przypadku zwrotu produktów za zamówienia lub całego zamówienia, zebrane punkty za zwracane rzeczy są usuwane.    

4. Dane osobowe  

4.1.Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;  

4.2.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Wydawca;  

4.3.Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.  

4.4.Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności;  

4.5.Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności;

Zaufane Opinie IdoSell
4.81 / 5.00 512 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-25
Abażur przerosl moje oczekiwania. Dwie kolezanki chca taka samą ;)
2023-11-07
towar zgodny z zdjęciami, oraz z dodatkowym prezentem za który dziękuję
pixel